2013/12/15

Air Jordan 3 “Denim/Khaki” Samples – Available on eBaysource